Plante cerealiere

În cadrul natural de la Șercaia, din imediata apropiere a Brașovului, deținem o stație de silozuri de cereale pentru a stoca hrana animalelor din fermă. În paralel, achiziţionăm de pe piaţa naţională produse cerealiere pe care le îmbunătăţim prin aport de vitamine şi minerale până la 10%.

2000 hateren arabil
10000tone silozuri de capacitate totală integrate cu sistem de depozitare și uscare
peste 1 mil Euroinvestiție în tehnică agricolă modernă
2011

Noul depozit de cereale cu capacitatea de 10.000 tone este finalizat.

 

2014

Noua fabrică de nutrețuri combinate cu capacitatea de 20 tone/ oră este lansată.