Publicat în: 06 Iunie 2022
Categorii: RESTAURANTE

 

  • Cerințe:

Cunoștințe operare PC;

Capacitate de analiză și sinteză;

Cunoașterea legislației specifice domeniului financiar-contabil;

Abilități pentru lucrul în echipă;

Spirit de observație şi atenţie;

Dedicat şi capabil să lucreze cu minimum de supervizare.

 

  • Atribuții:

solicitarea, verificarea și îndosarierea zilnică a documentele justificative emise din unitățile de vânzare ale societății cu privire la operațiile de casă;

înregistrarea în evidența financiar-contabilă prin intermediul sistemului informatic și îndosarierea documentelor ce stau la baza operațiunilor de numerar din casă sediu (plăți și/sau încasări, deconturi salariați etc.);

verificarea și corectarea lunară a componenței soldurilor din balanța contabilă pentru conturile 401, 404, 409;

analizarea balanței soldurilor scadente a furnizorilor și face propuneri la plată;

înregistrarea în sistemul informatic de evidenta financiar-contabila extrasele bancare și verifică corelațiile în balanță pentru conturile 5121, 581, 5124, 5311 pentru fiecare analitic în parte;

operarea consumului lunar al obiectelor de inventar și al materialelor consumabile pe fiecare locație in parte;

verificarea corelației conturilor de gestiune stocuri cu cele din balanța contabilă (conturile 303, 3028) pe fiecare analitic in parte.

 

  • Beneficii:

Contact de munca pe perioada nedeterminata;

Salariu atractiv;

Tichete de masă;

Masa de prânz asigurată;

Posibilităţi de dezvoltare personală şi profesională;

Card medical în reţeaua privată Medlife.

 

Aplică acum

Câmpurile marcate cu * sunt obligatoriu de completat.