Sergiana Club

Regulament

REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE FIDELIZARE “SERGIANA CLUB”

 

Art. 1. Organizatori:

Societatea ALTIUS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Braşov, str. Lotrului nr. 18, Judeţul Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J/08/1017/1992, codul unic de înregistrare 1106353, Societatea BICOR SRL, persoană juridică română, cu sediul  în Braşov, strada Roşiorilor nr.3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.  J 08/3604/1992, cod unic de înregistrare 2739370, Societatea SERGIANA PRODIMPEX SRL cu sediul in Municipiul Brașov, Poiana Mărului Str. Sub Masa Mare nr. 618B, având cod unic de inregistrare RO6981790 şi Societatea STÎNA TURISTICĂ SRL, cu sediul în Poiana Brașov, str. Păstorului, nr.5, județul Brașov, înregistrata la ORC sub nr. J08/1312/1995, CIF RO 7890143 membre ale Sergiana Grup

 

Art.2. Definiția unor termeni:

Card fizic – Un card de fidelizare emis de Organizatori în format fizic pe suport de plastic având o bandă magnetică sau QR code pentru identificarea unică a membrului. Acesta este obligatoriu pentru înregistrarea tuturor tranzacțiilor de fidelizare generate de beneficiile programului.

Card virtual – Card de fidelizare generat la cerere pe baza înscrierii în program a unui utilizator. Acesta este obligatoriu pentru înregistrarea tuturor tranzacțiilor de fidelizare generate de beneficiile programului. Cardul virtual poate fi obținut odată cu descărcarea aplicației Sergiana Club din App Store sau Google Play.

Puncte de fidelizare –Închiderea unor tranzacții de fidelizare specificate în Regulament se premiază cu acordarea unui procent din suma achitată, sub formă de puncte ce pot fi folosite conform condițiilor menționate în Termeni și Condiții.

Punctele bonus - puncte de fidelizare acordate în plus, urmare a acţiunilor promoţionale organizate de organizatori. Acestea se pot acorda pe perioade limitate de timp în funcţie de anumite acţiuni efectuate de către utilizator (tranzacţii în anumite restaurante sau anumite intervale orare sau tranzacţii pe anumite categorii de produse).

Rata de acumulare – Procentul stabilit de Organizatorii programului pentru acordare sub formă de puncte de fidelizare, respectiv 10% din valoarea notei de plată.

Rata de consum – Valoarea financiară a unui punct acumulat în programul de fidelizare raportat la valoarea monedei nationale. 1 punct = 1 leu

Comunicare comercială – Orice formă de comunicare cu utilizatorul ce implică promovarea serviciilor oferite de Organizatori.

Push notifications – Un tip de notificare ce se trimite pe telefonul mobil al utilizatorului din partea aplicației de fidelizare.

Comunicare personalizată – se referă la acordarea unor cadouri pe baza datelor personale furnizate (de ex, voucher de zi de naștere sau onomastică) sau pe baza acțiunilor întreprinse de membru în programul de fidelizare.

Feedback – Evaluarea făcută de orice membru al programului de fidelizare după achitarea unei note de plată.

Acţiunile de Push Notification, Comunicare personalizată şi feedback pot fi realizate numai în condiţiile acceptării de către membrii Sergiana Club, a condiţiilor specifice Regulamentului UE 679/2016

 

Art. 3 .– Condiţii de participare:

3.1. În programul de fidelizare “Sergiana Club” se poate înscrie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani, care achiziționează produse din restaurantele afiliate acestui program.

Participantul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Formularele care conţin date incomplete nu sunt valide, ceea ce atrage imposibilitatea activării cardului de fidelizare.

Participanții pot decide oricând retragerea din Programul de fidelizare prin trimiterea unei cereri scrise prin e-mail către organizator, la adresa club@sergiana.ro . Prin renunţarea la program se anulează toate drepturile legate de card, respectiv punctele de fidelizare sau voucherele aniversare.

3.2. Prin obţinerea şi utilizarea Cardului de fidelizare, atât fizic cât și virtual, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la participarea la Programul de Fidelizare în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament de desfășurare a programului de fidelizare “Sergiana Club”

3.3. Regulamentul Oficial va fi făcut public pe site-ul www.sergianagrup.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare la momentul postării pe site, iar fiecare membru este obligat să îl consulte periodic.

 

Art.4.– Restaurante afiliate:

Programul este valabil numai în cadrul restaurantelor afiliate. În acest Program de Fidelizare sunt incluse toate produsele comercializate de către locațiile afiliate, cu excepția ofertelor, produselor din tutun, a produselor pentru care prețul a fost negociat sau a evenimentelor cu tematică.

Lista restaurantelor participante:

-  RESTAURANT SERGIANA  - Str. Mureșenilor nr.28, Brașov, Jud. Brașov;

-  RESTAURANT SERGIANA – Str. Zaharia Stancu nr.1, Brașov, Jud. Brașov;

-  RESTAURANT CASA TUDOR – Str. Avram Iancu nr. 58, Brașov, Jud. Brașov;

-  RESTAURANT CEASU’RĂU – Str. Iuliu Maniu, nr. 56, Brașov, Jud. Brașov;

- BISTRO&PIZZA NEC’S – Str. Iuliu Maniu nr. 43, Brașov, Jud. Brașov;

- RESTAURANT SUB CETATE – Str. Cetăţii, nr.34, Râşnov, Jud. Braşov;

- RESTAURANT STÂNA TURISTICĂ – Str. Păstorului, nr.5, Poiana Braşov, Jud. Braşov.

 

 

Art.5.  Durata Programului de Fidelizare

Programul de Fidelizare a fost lansat la data de 18 Iulie 2016 şi are o durată nedeterminată.

Atât Cardul fizic, cât şi cel virtual au la momentul emiterii o durată nelimitată de valabilitate, cu limitele prevăzute la art. 8. Prin aderarea la Programul de Fidelizare, utilizatorii de card înţeleg şi acceptă dreptul Organizatorilor de a întrerupe sau de a înceta oricând Programul de fidelizare, urmând ca acesta din urmă să comunice decizia în acest sens prin afişare pe site-ul www.sergianagrup.ro cu cel puţin 5 (cinci zile) înainte ca întreruperea sau încetarea acestuia să îşi producă efectele. La momentul încetării Programului de fidelizare, va înceta şi valabilitatea cardului, împreună cu avantajele oferite de acesta acesta nemaiputând fi utilizat.

 

 

Art.6.  Acordare şi folosire

Acordare

Pentru a beneficia de Cardul de fidelizare “Sergiana Club”, clientul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

- să aibă vârsta de 18 ani împliniţi

- să completeze formularul Cardului de fidelizare “Sergiana Club”, cu următoarele informații: nume și prenume, adresa de e-mail, telefon, data nașterii; formularul este disponibil pe site-ul www.sergianagrup.ro, în restaurantele afiliate sau descărcând aplicaţia “Sergiana Club” din App Store sau Google Play.

Odată cu înscrierea, posesorul va avea posibilitatea și de a opta să primească comunicări comerciale din partea organizatorilor.

Cardul fizic se obţine pe loc în cadrul restaurantelor afiliate, la cerere, pe care îl pot înscrie în aplicație.

Aplicaţia poate fi descărcată oricând din magazinele online App Store şi Google Play.

Cardul de fidelizare, fizic sau virtual, poate fi folosit și acumulează puncte din momentul în care este primit de către client, dar punctele pot fi folosite doar după înregistrarea lui.  

După înregistrare, posesorul va primi un e-mail prin care va activa cardul în sistem.

Folosire

La fiecare achiziţie de produse şi servicii din restaurantele afiliate, în contul cardului de fidelizare va fi transferat, sub formă de puncte, bonusul aferent acesteia, calculat ca procent (10%) din valoarea notei de plată, cu condiţia prezentării cardului sau manifestarii intentiei clientului de a utiliza aplicaţia înainte ca nota de plată să fie emisă . (1 punct valoreaza 1 leu, indiferent de metoda de plată (cash sau cu cardul).

De exemplu, pentru o valoare a notei de 1.000 lei, valoarea punctelor acumulate ce pot fi utilizate la următoarea achiziţie este de 100 lei (1000 lei * 10% = 100 lei). Punctele astfel obţinute pot fi cheltuite pentru a achita integral un alt produs achiziţionat ulterior din cadrul restaurantelor afiliate, în termen de șase luni de la data acumulării acestora.

De asemenea, cardul poate fi încărcat la orice casierie a oricărui restaurant afiliat. Sumele încărcate astfel sunt transformate în puncte (ex: 100 lei încărcaţi la casă = 110 puncte, întrucât se încarcă automat şi bonusul de 10%), putând fi folosite la oricare achiziţie ulterioară. Valabilitatea lor este de 6 luni de zile de la acumulare.

Acumularea sau consumul punctelor se poate face direct din aplicație astfel: Nota de plată conține un cod de bare care se scanează cu ajutorul telefonului pentru înregistrarea informației, moment în care clientul este întrebat ce opțiune dorește: acumulare sau consum de puncte. În cazul tranzacţiei cu acumulare, punctele se vor încărca în cont după achitarea notei de plată. Codul de bare generat de sistem este valabil 15 minute, timp în care clientul trebuie să achite nota de plată pentru a putea acumula punctele.

Utilizatorii aplicaţiei mobile mai au următoarele beneficii:

- informaţii legate de tranzacţii sau disponibilul din cont pot fi vizualizate pe telefon;

- vouchere periodice sau aniversare care se descarcă direct pe telefon;

- rezervări în oricare dintre restaurantele participante;

- acces mult mai uşor la noutăți și informații utile: date de contact restaurante, harta, distanțe și rute, etc.

În funcţie de opţiunea posesorului de card, punctele acumulate din bonusurile aferente achiziţiilor pot fi utilizate începând cu următoarea achiziţie sau pot fi acumulate în cont. 

 

În cazul în care clientul achită integral o notă de plată cu punctele de pe card, acesta nu va beneficia de bonus la achiziţia respectivă. În cazul în care plata notei se face parţial cu punctele acumulate anterior, clientul va primi puncte doar pentru valoarea plătită cash sau cu card bancar. În cazul plăţilor prin transfer în cont, bonusul va fi transferat după încasarea integrală a restului de plată pentru produsele achiziţionate.

Pentru acumularea sau cheltuirea punctelor, clienţii trebuie să prezinte cardul de fidelizare Sergiana Club. Excepţie fac posesorii de smartphone care au un card virtual Sergiana Club, activat prin aplicaţia cu acelaşi nume, care prin scanarea codului de bare de pe prenotă,  optează pentru acumularea sau consumul punctelor.

Beneficiul cardului de fidelizare nu va fi cumulat cu niciun alt program de fidelizare existent, cum sunt voucherele promoţionale. În astfel de cazuri, clientul va trebui sa aleagă beneficiul care doreşte să i se acorde.

Nu se acordă puncte de fidelizare pentru bacșis, iar bacșisul nu poate fi achitat cu puncte.

Programul de fidelizare "Sergiana Club" nu este o loterie, fiecare posesor de card primind punctele aferente achizițiilor făcute.

Solicitarea acumulării de puncte în cont ulterior emiterii notei de plată, nu este acceptată dacă:

- Clientul nu are cardul fizic la el

- Clientul nu anunţă ospătarul că doreşte să utilizeze aplicaţia

- Clientului i se descarcă dispozitivul

Clientul poate solicita acumularea de puncte ulterior emiterii note de plată în 24 de ore numai în următoarele situaţii:

- la momentul scanării nu funcţionează reţeaua de internet

- ospătarul nu este pregătit şi nu reuşeşte să finalizeze operaţiunea

 

ART.7. Reguli de funcționare a Programului de fidelizare "Sergiana Club "

Fiecare card aferent Programului de Fidelizare "Sergiana Club" este unic și atribuit unei singure persoane. Clientul trebuie să înscrie cardul furnizând următoarele informații: cod card, nume și prenume, adresa de e-mail, data nașterii, oraş de reşedinţă, disponibil pe site-ul www.sergianagrup.ro secţiunea Sergiana Club.

Aceleași informații sunt necesare și pentru clienții care optează pentru aplicația Sergiana Club.

Dacă în urma verificării se constată că informațiile sunt incomplete sau greșite, Organizatorii au dreptul de a bloca cardul. În măsura în care este posibilă contactarea clientului, i se va solicita completarea sau actualizarea datelor.

Posesorii cardului sunt obligați să anunțe degradarea, dispariția sau furtul acestuia la adresa de e-mail club@sergiana.ro, sau la numărul de telefon 0799 50 00 04.

Organizatorii nu pot fi făcuți răspunzători în cazul utilizării cardului de către alte persoane decât cele înscrise în Programul de Fidelizare Club Sergiana sau pentru punctele cheltuite din cele acumulate pe card în perioada anterioară anunțării dispariției sau furtului cardului.

Punctele bonus acumulate pot fi consumate în termen de șase luni de la data acumulării acestora.

Folosirea improprie sau frauduloasă a Cardului “Sergiana Club” de către posesorul său, atrage excluderea din Programul de Fidelizare.

Cardul nu are valoare comercială și nu se emite contra cost. Nu se poate acorda numerar la contravaloarea punctelor acumulate în contul de card.

Acest card nu este un card de plată sau de credit, sau vreun alt mijloc de plată. Emitenti  și proprietari ai acestui card sunt Organizatorii, care iși asumă dreptul de a decide sistarea în orice moment a Programului de Fidelizare sau anularea cardului. Cardul poate fi utilizat în conformitate cu acest Regulament, ce este disponibil și pe www.sergianagrup.ro  secţiunea “Program de Fidelizare”.

Pentru informatii suplimentare, sugestii şi alte observaţii,  ne puteți contacta la adresa  de e-mail: club@sergiana.ro sau la numărul de telefon 0799500004.

 

 

ART. 8. Încetarea calității de membru al Sergiana Club

Dacă posesorul cardului nu utilizează cardul, iar contul este inactiv o perioadă de 6 luni (180 de zile), Organizatorii își rezervă dreptul de a îi retrage calitatea de membru al Sergiana Club, fără înştiinţarea prealabilă. după o înștiințare prealabilă transmisă cu 30 de zile înainte de data ștergerii contului.

Posesor inactiv este acela care:

- nu s-a mai logat în secțiunea online de gestionare cont, în aplicația de mobil sau pe website

- nu a mai avut nicio activitate de fidelitate, respectiv: acumulare de puncte bonus, accesare și/sau folosire de vouchere, acordare de feedback.

- nu a mai avut nicio rezervare de restaurant

Calitatea de membru Sergiana Club va putea fi redobândită prin reinstalarea aplicaţiei și crearea unui nou cont.

 

ART. 9. Protecția datelor cu caracter personal.

În scopul derulării programului de fidelizare Sergiana Club, Societatea Altius SRL, membră a Sergiana Grup, colectează date cu caracter personal.

Politica Sergiana Grup cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, publicată pe site-ul www.sergianagrup.ro, explică de ce avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a putea furniza anumite servicii, tipurile de informații pe care le colectăm, modul în care utilizăm aceste informații și ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care vi le prelucrăm.

Pentru a deveni membru al Programului de fidelizare, clientul trebuie să își manifeste acordul cu aceasta.

La înscriere, este necesar a fi furnizate numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon și data nașterii. Fără aceste date contul nu va putea fi creat.

Datele ce privesc numele și prenumele vor putea fi utilizate pentru identificarea utilizatorului și adresarea personalizată din comunicare, e-mail, și/sau aplicație

Numărul de telefon va putea fi utilizat pentru validarea rezervărilor făcute de către membri.

E-mail-ul va putea fi utilizat pentru identificarea unică a contului creat, precum și pentru transmiterea de comunicări comerciale.

Datele nu vor fi folosite pentru a trimite comunicări de marketing decât dacă persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit pentru o astfel de comunicare. Chiar și în astfel de cazuri, există o opțiune ușor de folosit pentru dezabonare (retragerea consimțământului) în orice moment, astfel:

Aplicaţie de mobil – in ecranul de Setari Cont ce poate fi accesat din aplicatie se pot activa si dezactiva tipurile de procesare a datelor cu caracter personal.

Secţiune cont online – în pagina dedicată setărilor de cont se pot activa și dezactiva tipurile de procesare a datelor cu caracter personal.

Dezabonare– se poate face din orice e-mail primit din partea programului de fidelitate.

 

 

Utilizatorii mai au opțiunea de a furniza, în măsura în care doresc informații privind orașul din care sunt, starea civilă, dacă au copii, sex, hobby-uri dvs. Aceste date fac posibilă oferirea unei experienţe personalizate. În cazul în care logarea în cont se face cu Facebook, vor fi colectate și nick-name – ul și fotografia de profil.

Temeiul acestei prelucrări este consimțământul persoanei vizate.

Datele cu caracter personal mai pot fi folosite acolo unde este in interesul legitim al societății să administreze, să crească și să își dezvolte afacerea: pentru a răspunde oricăror reclamații, pentru a își proteja drepturile sau drepturile unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

Pe baza activității utilizatorului și a feedback-ului transmis, se prelucrează informații despre numărul notelor de plată, valoarea și componentele acesteia, restaurantul în care s-a utilizat cardul, în scopul implementării programului de fidelizare, verificării funcționalității sistemului de acordare beneficii și personalizării experienței pe baza opțiunilor utilizatorului.

Datele cu caracter personal vor fi stocate doar atât timp cât este necesar. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vor fi prelucrate cel mult 3 ani de la data încetării calității de membru în programul de fidelizare.

Divulgarea către terți

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe, cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. Astfel, datele vor fi dezvăluite către Expremio Marketing SRL, societate care a dezvoltat și asigură mentenanța platformei pe care rulează aplicația. Datele vor fi folosite în numele organizatorului, și numai pentru scopurile menționate în prezentul regulament. Operatorul programului de fidelizare folosește un furnizor pentru efectuarea serviciilor de e-mail marketing ce are serverele în Statele Unite ale Americii.

Împuternicitul este limitat în capacitatea lui de a utiliza informațiile personale doar în scopurile specific identificate de noi și este supus obligațiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate și cu legile aplicabile.

Cu excepția altor societăți membre ale Sergiana Grup, nu vor fi divulgate date cu caracter personale terților cu scopul de a le permite să comercializeze produsele și serviciile către clienții noștri.

În anumite situații putem fi nevoiți să dezvăluim date personale pentru a ne conforma unei solicitări legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru investigarea fraudelor, protejarea drepturilor, siguranța clienților sau angajaților noștri.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

- dreptul de acces la date

- dreptul la rectificare

- dreptul la ștergerea datelor

- dreptul la restricționarea prelucrării

- dreptul la portabilitatea datelor

- dreptul la opoziție

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În legătură cu oricare dintre drepturi sau cu o solicitare în exercitarea acestora, persoana vizată poate contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa dpo@sergiana.ro sau prin poștă /curier la adresa Brașov str Mihail Kogălniceanu nr. 15, jud. Brașov, 500090.

Vom încerca să răspundem la solicitare în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, persoana vizată va fi informată despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.

Vom investiga și vom încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal, dar în cazul unei nemulţumiri legate de răspunsul primit, persoana vizată poate face o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. 031.8059.211 /031.8059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Art. 10. - Alte Clauze

Organizatorii iși rezervă dreptul de a modifica prezentul pe durata existenței Programului de Fidelizare "Sergiana Club", fără o notificare prealabilă. Varianta modificată va fi adusă la cunoștință clienților prin afișare pe site-ul www.sergianagrup.ro, secţiunea “Program de fidelizare” și prin newsletter.

 

În vigoare de la data de: 13.12.2019