Sergiana Club

Regulament

REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE FIDELITATE “SERGIANA CLUB” 

 

Art. 1.Organizatori: 

SC ALTIUS S.R.L. cu sediul în Braşov, str. Lotrului nr. 18, Judeţul Brasov, având codul unic de înregistrare R 1106353, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J/08/1017/1992 
și 
SC BICOR SRL,persoană juridică română, cu sediul  în Braşov, strada Roşiorilor nr.3, având codul unic de înregistrare RO 2739370, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.  J 08/3604/1992 

 

Art.2. Termeni și definiții: 

Card de fidelitate: reprezintă cardul pe care se acumulează punctele de fidelitate, utilizabile ulterior de către beneficiar. Cardul de fidelitate poate fi fizic (suport de plastic) sau virtual care poate fi obținut odată cu descărcarea aplicației. Descărcarea se poate realiza de către orice persoană care deține un smartphone cu sistem de operare de tip ANDROID sau IOS de pe  cele două magazine online, App Store şi Google Play. 
Aplicația poate ține locul cardului. Cei care posedă deja un card cu banda magnetică il pot înscrie în aplicație, iar cei care nu posedă un Card de Fidelitate pot opta în aplicație pentru un card virtual. Caracteristicile cardului virtual 
Acumularea sau consumul punctelor se poate face direct din aplicație astfel: Nota de plată conține un cod de bare care se scanează cu ajutorul telefonului pentru înregistrarea informației, moment în care clientul este întrebat ce opțiune dorește: acumulare sau consum de puncte. În cazul tranzacţiei cu acumulare, punctele se vor încărca în cont după achitarea notei de plată. Codul de bare generat de sistem este valabil 15 minute, timp în care clientul trebuie să achite nota de plată pentru a putea acumula punctele. 

Punctele de fidelitate – punctele acumulate de către posesorii de card, atât fizic cât și virtual în momentul achitării notei de plată. Condiția este ca posesorul să aibă cardul în momentul achitării sau să scaneze cu telefonul  nota de plată şi apoi să selecteze 
“acumulare”. 
Punctele bonus - puncte de fidelitate acordate în plus ca urmare a acţiunilor promoţionale organizate de Sergiana Grup. Acestea se pot acorda pe perioade limitate de timp în funcţie de anumite acţiuni efectuate de către utilizator (tranzacţii în anumite locaţii sau anumite intervale orare sau tranzacţii pe anumite categorii de produse). 
 

Utilizatorii aplicaţiei mobile mai au urmatoarele beneficii: 

 - informaţii legate de tranzacţii sau disponibilul din cont, pot fi vizualizate pe telefon;

 - vouchere PERIODICE sau aniversare care se descarcă direct pe telefon;

 - rezervări în oricare dintre locaţiile participante;

 - acces mult mai uşor la noutăți și informații utile: date de contact locații, harta, distanțe și rute, etc.

 

Art. 3 .– Condiţii de participare: 

În programul de fidelitate “Sergiana Club” se poate înscrie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani, care achiziționează produse din locațiile afiliate acestui program. 
Participantul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. 
Formularele care conţin date incomplete nu sunt valide, ceea ce atrage după sine imposibilitatea activării cardului de fidelitate. 
Participanții pot decide oricând retragerea din Programul de Fidelitate prin trimiterea unei cereri 
scrise prin e-mail către organizator. Prin renunţarea la program se anulează toate drepturile legate de card, respectiv punctele de fidelitate sau voucherele aniversare. 

3.1. Prin obţinerea şi utilizarea Cardului de fidelitate, atât în format electronic cât şi în format fizic, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la participarea la Programul de Fidelitate în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial. 
3.2. Pentru participarea la Programul de Fidelitate, participanţii sunt de acord să respecte prevederile prezentului Regulament  Oficial al Programului de Fidelitate. De asemenea îşi asumă obligaţia de a consulta site-ul www.sergianagrup.ro sau Aplicaţia “Sergiana Club” pentru a afla informaţii, noutăţi şi modalităţi de acordare a discounturilor oferite prin folosirea carduluivirtual sau fizic  activ în  restaurantele participante. 
3.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public pe site-
ul www.sergianagrup.ro fiind disponibil în mod  gratuit fiecărei persoane interesate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare la momentul postării pe site-ul mai sus menţionat. 

 

Art.4.– Locațiile afiliate: 

Programul este valabil numai în cadrul locațiilor afiliate. În acest Program de Fidelitate sunt incluse toate produsele comercializate de către locațiile afiliate, cu excepția ofertelor, produselor din tutun, a produselor pentru care prețul a fost negociat sau a evenimentelor cu tematică 

Lista locațiilor participante: 

 - RESTAURANT SERGIANA  - STR. MUREȘENILOR NR.28, BRAȘOV, JUD. BRAȘOV.

 - RESTAURANT SERGIANA – STR. ZAHARIA STANCU NR.1, BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

 - RESTAURANT CASA TUDOR – STR. AVRAM IANCU NR. 58, BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

 - RESTAURANT CEASU’RAU – STR. IULIU MANIU, NR. 56, BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

 - BISTRO&PIZZA NEC’S – STR. IULIU MANIU NR. 43, BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

 

Art.5.  Durata Programului de Fidelizare 

5.1. Programul de Fidelitate a fost lansat la data de 18 Iulie 2016 şi are o durată nedeterminată. 
5.2. Atât Cardul de Fidelitate fizic, cât şi cel virtual au o durată nelimitată de valabilitate. Prin aderarea la Programul de Fidelitate, utilizatorii de card înţeleg şi acceptă dreptul Organizatorului de de a întrerupe sau de a înceta oricând Programul de Fidelitate, urmând ca acesta din urmă să comunice decizia în acest sens prin afişare pe site-ul www.sergianagrup.ro cu cel puţin 5 (cinci zile) înainte ca întreruperea sau încetarea acestuia sa îşi producă efectele. La momentul încetării Programului de Fideliate, va înceta şi valabilitatea cardului, acesta nemaiputând fi utilizat. 

 

Art.6. – Mecanismul Programului de Fidelizare 

Pentru a beneficia de Cardul de fidelitate “Sergiana Club”, clientul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: 
6.1. să îndeplinească condițiile de la Art. 3 
6.2. să completeze formularul Cardului de fidelitate “Sergiana Club”, cu următoarele informații: număr card, nume și prenume, adresa de e-mail, telefon, data nașterii, oraş; formularul este disponibil pe site-ul www.sergianagrup.ro, în locațiile afiliate sau descărcând aplicaţia “Sergiana Club” valabilă în App Store şi Google Play. Odată cu înscrierea, posesorul va primi newslettere şi alte informaţii din partea emitentului. 
6.3. Cardul de fidelitate, fizic sau virtual poate fi folosit și acumulează puncte din momentul în care este primit de către client, dar punctele pot fi folosite doar după înregistrarea lui conform pct 6.2.   
6.4. După înregistrare, posesorul va primi un e-mail prin care va activa cardul în sistem.

6.5. Cardul fizic sau virtual  are perioadă de valabilitate nelimitată. Bonusurile acumulate sau alimentările la casa de marcat, necheltuite în termen de 6 luni de zile calendaristice de la data acumulării acestora se vor anula. 

 

Art.7.  Acordare şi folosire 

7.1. Acordare 


Cardul fizic se obţine pe loc în cadrul locaţiilor afiliate, la cerere. Aplicaţia poate fi descărcată oricând din cele doua magazine online, App Store şi Google Play. La fiecare achiziţie de produse şi servicii, în contul cardului de fidelitate va fi transferat, sub formă de puncte, bonusul aferent acesteia, calculat ca procent (10%) din valoarea notei, cu condiţia prezentării cardului la momentul plăţii (1 punct = 1 ron). De exemplu, pentru o valoare a notei de 1.000 lei, valoarea punctelor acumulate ce pot fi utilizate la următoarea achiziţie este de 100 lei (1000 lei * 10% = 100 lei). Punctele astfel obţinute pot fi cheltuite pentru a achita integral un alt produs achiziţionat ulterior din cadrul locațiilor afiliate, în termen de șase luni de la data acumulării acestora. 
Clientului i se returnează sub forma de puncte 10% din valoarea notei de plată achitată prin orice mijloc de plată. 
De asemenea, cardul poate fi încarcat la orice casierie a oricărei locaţii afiliate. Sumele incarcate astfel sunt transformate în puncte (ex: 100 lei încărcaţi la casa = 110 pct deoarece se încarcă automat şi bonusul de 10%), putând fi folosite la oricare achiziţie ulterioară. Valabilitatea lor este de 6 luni de zile de la acumulare. 
În cazul cardului virtual găzduit de aplicaţia Sergiana Club, clientul acumulează punctele reprezentând 10% din valoarea notei direct în contul lui, prin scanarea codului de bare tipărit pe nota de plată. 

 

7.2. Folosire 


În funcţie de opţiunea posesorului de card, punctele acumulate din bonusurile aferente achiziţiilor pot fi utilizate începând cu următoarea achiziţie sau pot fi acumulate în cont. În cazul în care clientul achită integral o notă cu punctele de pe card, acesta nu va beneficia de bonus la achiziţia respectivă. În cazul în care plata notei se face parţial cu punctele acumulate anterior, clientul va primi puncte doar pentru valoarea  plătită cash sau card bancar. În cazul plăţilor prin transfer în cont, bonusul va fi transferat după încasarea integrală a restului de plată pentru produsele achiziţionate. 
Pentru acumularea sau cheltuirea punctelor, clienţii trebuie să prezinte cardul de fidelitate Sergiana Club. Excepţie fac posesorii de smartphone care au un card virtual Sergiana Club, activat prin aplicaţia cu acelasi nume, care prin scanarea codului de bare de pe prenotă,  optează pentru acumularea sau consumul punctelor. 
Beneficiul cardului de fidelitate nu va fi cumulat cu niciun alt program de fidelitate existent, cum sunt voucherele promoţionale. În astfel de cazuri, clientul va trebui sa aleagă beneficiul care doreşte să i se acorde. 
Nu se acorda puncte de fidelitate pentru bacsis, iar bacsisul nu poate fi achitat cu puncte. 
Posesorii de card pot anula în orice moment dreptul emitentului de a folosi datele personale, în scopuri de comunicări de marketing, accesând opțiunea "dezabonare" pe site-ul www.sergianagrup.ro şi introducând codul cardului sau accesând linkul de dezabonare din orice comunicare automată pe email. Odată cu aceasta anulare, cardul beneficiarului devine nul, nemaiputându-se acorda beneficiul de 10% sub formă de puncte în niciuna din locațiile afiliate. 

 

ART.8. Regulamentul Cardului de fidelitate "Sergiana Club " 

Fiecare card aferent Programului de Fidelitate "Sergiana Club" este unic și atribuit unei singure persoane. Clientul trebuie să înscrie cardul furnizând următoarele informații: cod card, nume și prenume, adresa de e-mail, data nașterii, oraş de reşedinţă, disponibil pe site-ul www.sergianagrup.ro secţiunea Sergiana Club. 
Aceleași informații sunt necesare și pentru cei care optează pentru aplicația Sergiana Club. 
Dacă în urma verificării, informațiile sunt incomplete sau greșite, Organizatorul are dreptul de a bloca cardul. 
Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător în cazul utilizării cardului de către alte persoane decât cele înscrise în Programul de Fidelitate Club Sergiana. 

Posesorii cardului sunt obligați să anunțe dispariția sau furtul cardului la următoarea adresă de email club@sergiana.ro sau la numarul de telefon 0799 50 00 04.  
Organizatorul nu este răspunzător pentru punctele cheltuite din cele acumulate pe card în perioada de până la anunțarea dispariției sau furtul cardului. 
Bonusul acumulat poate fi consumat în termen de șase luni de la data acumulării acestora. 
Folosirea improprie sau frauduloasă a Programului de Fidelizare “Sergiana Club” de către posesorul său, atrage după sine retragerea cardului și excluderea acestuia din Programul de Fidelitate. 
Cardul nu are valoare comercială și nu se emite contra cost. Nu se poate acorda numerar la contravaloarea punctelor acumulate în contul de card. 
Acest card nu este un card de plată sau de credit, sau vreun alt mijloc de plată. Emitenti  și proprietari ai acestui card sunt Organizatorii, care iși asumă dreptul de a decide sistarea în orice moment a Programului de Fidelizare sau de anulare a cardului. Cardul poate fi utilizat în conformitate cu acest Regulament Oficial, ce este disponibil si pe www.sergianagrup.ro, secțiunea “Program de Fidelizare”. Posesorul cardului este rugat sa anunțe imediat emitentul în cazul pierderii, furtului sau distrugerii acestuia. 
Pentru informatii suplimentare, sugestii şi alte observaţii,  vă rugăm să ne contactați la adresa  de e-mail: club@sergiana.ro sau la numărul de telefon 0799 50 00 04, Departamentul de Marketing. 
Cardul trebuie protejat împotriva deteriorării. 
Programul de fidelitate "Sergiana Club" nu este o loterie, fiecare posesor de card primind punctele aferente achizițiilor făcute. 

 

ART. 9. Retragerea calitatății de membru al Sergiana Club 

Dacă într-o perioadă de 6 luni (180 de zile) posesorul cardului nu utilizează nicio facilitate ce îi este pusă la dispoziţie prin Aplicaţia Sergiana Club, Organizatorii își rezervă dreptul de a îi retrage calitatea de membru al Sergiana Club, după o înștiințare prealabilă transmisă cu 30 de zile înainte de data ștergerii contului. Calitatea de membru Sergiana Club va putea fi redobândită prin simpla reinstalare a aplicaţiei. 

 

ART.10. Protecția datelor cu caracter personal. 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Altius SRL, cu sediul în Brașov, Str. Lotrului nr. 18, jud. Brașov, CUI 1106353, în calitate de operator,  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este derularea programului de fidelizare Sergiana Club. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare numai pentru înscrierea în program. Refuzul dvs. determină neînscrierea în Programul de fidelizare Sergiana Club. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorului destinatar: Expremio Marketing SRL – dezvoltatorul aplicației Sergiana Club. 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă prin e-mail la adresa club@sergiana.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Art. 11. - Alte Clauze 

Organizatorii iși rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe durata existenței Programului de Fidelitate " Sergiana Club ", fără o notificare prealabilă. Varianta modificată va fi adusă la cunoștință clienților prin afișare pe site-
ul www.sergianagrup.ro, sectiunea “Program de fidelizare” si prin newsletter. 
Pentru orice alte informații sau nelămuriri puteți contacta Departamentul Marketing la adresa de e mail club@sergiana.ro 
Prezentul Regulament este pus gratuit la dispozitia clienţilor în toate locațiile afiliate precum și pe site-ul www.sergianagrup.ro  secţiunea “Program de Fidelizare”.