Sergiana rămâne High Level!

Sergiana rămâne High Level!

SERGIANA RĂMÂNE HIGHT LEVEL

"Odată cu obţinerea certificatului IFS în anii anteriori, pentru noi s-a deschis un nou traseu de certificări şi recertificări. Nu greşesc şi nu exagerez dacă spun că în această direcţie lucrăm în permanenţă, singurul obiectiv pe care ni l-am fixat fiind obţinerea certificării IFS la standard High Level."

Acest fragment este desprins dintr-o declaraţie mai veche a Ramonei Muntean, directorul unităţii de prelucrare a cărnii din Poiana Mărului. Este vorba de o declaraţie din iulie 2019, referitoare la certificarea International Food Standard. Evoluţia Sergiana Grup impune însă modificarea unui termen esenţial în ceea ce priveşte dinamica procesului de certificare IFS, pentru că între timp obiectivul Sergiana a devenit menţinerea, nu doar atingerea, certificării High Level.

E bine să subliniem că certificările care au la  bază sistemul International Food Standard ( IFS ) se obţin în urma unei auditări generale din punct de vedere al calităţii, aceasta presupunând analiza parametrilor de producţie şi a tuturor proceselor tehnologice desfăşurate în unitatea de producţie, ba şi dincolo de limitele acesteia. În plus, indicatorii IFS sunt dinamici, modificându-se anual, astfel încât certificările şi recertificările să exprime cele mai noi norme şi concepte de calitate la nivel mondial.  
Şi în acest an, Sergiana Poiana Mărului a parcurs încă o etapă de auditare - recertificare I.F.S., de această dată după versiunea 7.0, cea mai nouă variantă a standardului, iar de puţin timp  la Poiana Mărului a ajuns certificatul IFS care atestă că Sergiana a obţinut un punctaj procentual de 97,93%! E o nouă performanţă pentru care colegii implicaţi în acest proces laborios merită cu prisosinţă felicitări, iar alături de ei merită o reverenţă şi colegii care, în fiecare zi, muncesc fără să facă rabat de la normele sistemelor moderne de calitate pe care le implementăm.   

CONCLUZIA CARE SE IMPUNE ESTE UNICĂ ŞI CONSTANTĂ: SERGIANA RĂMÂNE HIGHT LEVEL! 

 

Navigare rapidă

Exclusiv pentru tine Campanii Evenimente Promoții